ลูกค้า / Customers
Haier
Haier

649/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ