สินค้า / Products
สินค้า/ PRODUCT > ถ้วยพลาสติก ขนาด 200 ml พร้อมฝาพลาสติก

ชื่อสินค้า : ถ้วยพลาสติก ขนาด 200 ml พร้อมฝาพลาสติก
รายละเอียด :

ถ้วยซุปพลาสติก พร้อมฝาใส มีให้เลือก 2 สี คือ สีขาว กับ สีดำ
เป็นถ้วยพลาสติก หรือ กล่องกลมพลาสติก ผลิตจากพลาสติก Food Grade ที่ผ่านมาตราฐาน 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 ว่าด้วยความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใส่อาหาร
มีใบ Cerfiticate รับรองจากทาง SGS และเราผลิตในห้อง Clean Room