สินค้า / Products

สินค้า/ PRODUCT > ENPACK Food Packaging > ช้อนซุปพลาสติก


ชื่อสินค้า : ช้อนซุปพลาสติก
รายละเอียด :

ช้อนซูปพลาสติก ของ ENPACK มีขนาดใหญ่ และแข็งแรง มีให้เลือก 3 สี คือ ใส ขาว และดำ
ผลิตด้วยพลาสติก PP Food grade ผลิตในห้อง Clean Room และ ได้รับใบ Cerfiticate การตรวจ จาก SGS
ว่าผ่านมาตราฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295